M.P.Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə dəyərli töhfə

M.P.Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə dəyərli töhfə “Ziya” qəzetinin və ZiM.Az və "Vetenim.info" saytlarının Baş redaktoru, tanınmış jurnalist və istedadlı tədqiqatçı-filoloq
MÜŞFİQ BORÇALInın
1995-ci ildə Bakıda işıqüzü görmüş “M.P.VAQİF VƏ GÜRCÜSTAN” adlı kitabının yenidən işlənmiş və əlavələr olunmuş ikinci nəşri bu günlərdə “Borçalı” nəşriyyatı tərəfindən nəfis şəkildə çap olunaraq oxucuların ixtiyarına verilib
(Müşfiq Borçalı. M.P.Vaqif və Gürcüstan. Bakı, “Borçalı”, 2017, 172 səh.)


Nəşrin elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhməd, rəyçiləri - filologiya elmləri doktoru, professor Bədirxan Əhmədov və filologiya elmləri doktoru, professor Şurəddin Məmmədli, nəşriyyat redaktoru isə “Dostluq” Cəmiyyətinin sədri, “Dostluq məşəli” qəzetinin baş redaktoru, tanınmış şair-jurnalist Fərman Borçalıdır.

Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2017-ci il tarixli “Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə açılır.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin fəxri professoru, “Tərəqqi” medallı, “Abdulla Şaiq”“Qızıl Qələm” mükafatları laureatı Aysəba Əlizadənin “Ulu Borçalının Ulu Oğlu!” sərlövhəli məqaləsi («Şərqin səsi» qəzeti, yanvar, 2014) kitabda “Ön söz əvəzi” verilib.

Üç bölmədən ibarət olan kitabın “Bu dostluğun yaşı çox!...” adlanan birinci bölməsində olan Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin qədim zamanlardan bu günümüzə qədər olan tarixi inkişaf prosesi araşdırılıb.

“M.P.Vaqif və Gürcüstan” adlanan ikinci bölmədə ölməz şairin Gürcüstanla, xüsusilə də Tiflis şəhəri ilə bağlı yazdığı şeirləri, həmin şeirlərin gürcü əlifbası ilə yazılmış və indi də Gürcüstan arxivlərində qorunub saxlanan nüsxələri tədqiqata cəlb olunub, həmin nüsxələrlə şairin mövcud kitablarında dərc olunmuş şeirləri arasında oxşar və fərqli məqamlar diqqətə çatdırılıb, eləcə də gürcü şairlərinin M.P.Vaqifə həsr etdikləri şeirlər, həmçinin gürcü alimlərinin M.P.Vaqifə verdikləri yüksək dəyərlər və s. haqqında oxuculara ətraflı məlumat verilib.

Kitabın üçüncü bölməsində isə “Gürcüstanda yaşayib-yaradan soydaşlarımızın yaradıcılığında bədii tərcümə məsələləri və Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələr (1950-2015)” ilk dəfə olaraq elmi tədqiqata cəlb olunub.

Kitabın sonunda istifadə olunan geniş ədəbiyyat siyahısı verilib.

Bir sözlə, Müşfiq Mədəd oğlu Çobanlının “M.P.VAQİF VƏ GÜRCÜSTAN” adlı kitabı böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin anadan olmasının 300 illik yubileyinə dəyərli töhfə olmaqla yanaşı, həm də M.P.Vaqifin ədəbi irsini, həyat və yaradıcılığını, eləcə də Azərbaycan-gürcü ədəbi əlaqələrinin inkişaf tarixini araşdıran tədqiqatçılar, gənc alimlər, doktorantlar, orta məktəblərin ədəbiyyat müəllimləri və ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün qiymətli hədiyyədir.

"Respublika" qəzeti

.

.
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: