Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı?...

Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı?... Şəxsiyyətinə böyük
hörmət bəslədiyim
dəyərli ağsaqqalımız,
Professor
MƏDƏD ÇOBANOVu
80 illik yubleyi
münasibəti ilə ürəkdən
təbrik edirəm.

Ona möhkəm
cansağlığı ilə
uzun ömür
arzulayıram.

Həmişə var olasız!

AMİN!


Həyatın yolları qayadı, daşdı,
Ağaran saqqaldı, çallaşan başdı.
Deyirəm, - Ay Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı,
90 olan yerdə, yüz olan yerdə.


Allah sizə ömür versin...MƏDƏD ÇOBANOV

M üşfiq tək oğulu olan bir ata,
Ə sla, siz söyləyin qocala bilər?
D ərindən bağlanan inan, həyata
Ə l-ələ verərək ucala bilər.
D ədələr söyləmiş, atalar demiş,
Ç alışan dünyadan bac ala bilər.
O dur ki, o müdrik Mədəd müəllimdən
B əhrələnən bunu bacara bilər.
A lıb mizrabını, könül telində
N əğmələr qoşaraq, o çala bilər.
O ğluyla fəxr edən atalar ancaq
V ətəndən-elindən güc ala bilər.


Sədi YARADANQULU,
09.07.2017

ZiM.AzFoto-Şəkillər Mədəd müəllimin 75 və 80 illik yubileylərində çəkilib.

Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı?...
Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı?...
Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı?...
Mədəd müəllim, 80 nə yaşdı?...


.
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: