Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən!..

Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən!.. DEYİRƏM ŞİRVANLI, BORÇALIYAM MƏN!..

Müşfiq Borçalıya


Yerimi, yurdumu bilmək istəyən,
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən.
Mənim görüşümə gəlmək istəyən,
Düşünsün oralı, buralıyam mən.
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən,

Birisi atamdır, birisi anam,
Bu iki diyardı camalda həyam.
Onların qoynundan axan bir çayam,
Enişi, yoxuşu Sayalıyam mən,
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən.

Yurd-yuvam cənnətdir bütün adəmə,
İşığım mayakdır küllü aləmə.
Gələnlər deməsin düşərik qəmə,
Həmişə qonaqlı-qaralıyam mən,
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən.

Ətirli güllərim bəzəyir düzü,
Gələn qonaqların solarmı üzü.
Əvvəldən bir olub hamının sözü,
Dahilər yetirən obalıyam mən,
Deyirəm Şirvanlı Borçalıyam mən,

Uşağın, böyüyün sözü məzəli,
Qarşına tam qoyar elin gözəli.
Belə keçib el-obanın əzəli,
Dinib danışanda həyalıyam mən,
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən.

Lalələr, nərgizlər bürüyüb dağı,
Valeh edir gözəl meşəsi, bağı.
Xəstəyə şəfadır qaymağı, yağı,
Qartallı, Turaclı qayalıyam mən,
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən.

Ağaveyis deyir, doğuldum burda,
Allah da istəyin veribdir yurda.
Dönər gülüstana közərən qorda,
O yurdun çiskinli dumanlıyam mən,
Deyirəm Şirvanlı, Borçalıyam mən.
19.05.2008


VURĞUNAM

Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü,
Filologiya elmləri doktoru,
professor Mədəd Namaz oğlu Çobanovun
anadan olmasının 70 illiyinə ithaf edirəm.


Elmdə fəth etdin uca zirvəni,
O məqama yetməyinə vurğunam.
Allah verir, sevdiyinə qüvvəni,
Həqiqəti bilməyinə vurğunam.

Hər oxuyan yüksəlməyir o ada,
Ölkəmi tanıtdın yaxına, yada.
Əzab ilə yetişmisən murada,
Haqqa şükür etməyinə vurğunam.

Tarixinə yazıldı ad-sanını bu gün,
Oturmaq düz deyil, danışın, gülün.
Hər bir yana yol açıqdır sizinçün,
Şirin-şirin gülməyinə vurğunam.

Kərəzdi, Murovdu, şahdağı qaşın,
Külli kainatdan ucadır başın.
Yetmiş, səksən nədir, yüz olsun yaşın,
Həmin anı görməyinə vurğunam.

Ağaveyis eşit aqil sözünü,
Xoşbəxt düşün, sən həyatda özünü.
Qismət oldu gördün dostun üzünü,
Bu görüşə gəlməyinə vurğunam.
23.05.2007


QIZIM

Aysel Müşfiq qızı Mədədliyə
ithaf edirəm


Sözün kəskin olsun, ürəyin dolu,
Yazıb yaratmağı sevginən, qızım.
Seçmisən özünə işıqlı yolu,
Hər yerdə sözünü deginən, qızım.

Yazdığın misralar kövrəltdi məni,
Heç zaman kədərli görməyim səni.
Unutma, həyata gəlib gedəni,
Hər kəsin yerini bilginən, qızım.

İşıqlı yolların görünür, bala, \
Büdrəyibən qalma heç zaman dala.
Könlüm fərəh edib, çıxasan yola,
Şirvan torpağına gəlginən, qızım.

Baban işıq saçıb yola-irizə,
Sözləri qəzəldi, qoşmadı sizə.
O məkandan bir pay göndərin bizə,
Həmişə Zirvədə olginən, qızım.

Lalə, qızılgüldü bitib önündə,
İstərəm növbahar keçsin günün də.
Hissiyat var yaratmağa özündə,
Behişt günlərindən dərginən, qızım.

Düşmə belə yolda dumana, çənə,
Kiçik misraların cənnətdi mənə.
Yorulma, yaz, yarat, qurbanam sənə,
Dahilər yolunu getginən, qızım.

Ağaveyis qocalıbdır gedəmmir,
İstədiyi zirvələrə yetəmmir.
Sözlərini harda gəldi deyəmmir,
Düşgünlərə hörmət etginən, qızım.
16.12.2007

Ağaveyis ŞİRVANİ,
Şamaxı rayonu, Ərəbşalbaş kəndi.

ZiM.Az


.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: