İNTELLEKTUAL YARIŞMA

İNTELLEKTUAL YARIŞMA İNTELLEKTUAL YARIŞMA İNTELLEKTUAL YARIŞMA İNTELLEKTUAL YARIŞMA İNTELLEKTUAL YARIŞMA İNTELLEKTUAL YARIŞMA İNTELLEKTUAL YARIŞMA
BU GÜNLƏRDƏ
GÜRCÜSTANIN
QƏDİM QARAYAZI
(indiki QARDABANİ)
RAYONUNDAKI
AŞAĞI KƏPƏNƏKÇİ
KƏND ORTA
MƏKTƏBİNDƏ

AZƏRBAYCAN DİLİ
VƏ ƏDƏBİYYAT
FƏNNİ ÜZRƏ
KOMANDALAR
ŞƏKLİNDƏ
SİNİFLƏRARASI
İNTELLEKTUAL
YARIŞMA KEÇİRDİK.

ŞAGİRDLƏRİN
BÖYÜK MARAĞINA
SƏBƏB OLAN
YARIŞMA
UĞURLA
BAŞA ÇATDI.

YARIŞMANIN
FİNALINDA
1-ci YERƏ "ZƏKA",
2-ci YERƏ "GÜNƏŞ"
VƏ 3-cü YERƏ İSƏ "ARZU"
KOMANDASI ÇIXDI.

QALİB KOMANDALAR
MÜKAFATLANDIRILDI.

ONU DA QEYD EDƏK Kİ,
MƏKTƏBİMİZDƏ
KEÇİRDİYİMIZ
BU İNTELLEKTUAL
YARIŞMA
ŞAGİRDLƏRİMİZİN
DƏRİN ELMİ BİLİYƏ
YİYƏLƏNMƏSİNƏ
MÜSBƏT TƏSİR GÖSTƏRİR.

ELƏ BUNA GÖRƏ DƏ,
GƏLƏCƏKDƏ DƏ
MƏKTƏBİMİZDƏ
BU CÜR VƏ HƏM DƏ
DİGƏR FƏNLƏR ÜZRƏ DƏ
YARIŞMALAR
TƏŞKİL EDİLƏCƏK.


SƏADƏT
QULİYEVA,

GÜRCÜSTANIN QARDABANİ RAYONUNDAKI
ASAGI KƏPƏNƏKÇİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN
AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI MÜƏLLİMİ
..
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: