VÜQAR ƏHMƏD POEZİYASIndan nümunələr

VÜQAR ƏHMƏD POEZİYASIndan nümunələr AZƏRBAYCAN, AZƏRBAYCAN

Yağmurludur qışım, yazım,
Qəmli çalır telli sazım,
Bayrağımdı canamazım,
Həm gülərdi,həm ağlayan,
Azərbaycan, Azərbaycan!

Biz Məcnunuq olsa Leyli,
Ona saldıq mehri-meyli,
Quzeylidi,Güneylidi,
Qarabağçün saç ağardan,
Azərbaycan, Azərbaycan!

Havalana-havalana,
Yol gedirəm Savalana,
Dua edib Yaradana,
Təbrizimə deyirəm -"can",
Azərbaycan,Azərbaycan!

Savaşlarda yaralandı,
Torpaqları paralandı,
Iki yerə aralandı,
Bir olacaq görən haçan?
Azərbaycan, Azərbaycan!

Altmış milyon soydaşımız,
Azər türkü qardaşımız,
Ayrı düşüb göz yaşımız,
Göydə Allah, yerdə "Quran",
Qələbə çal Azərbaycan!


VƏTƏN

Vətən nəçidir, nədir?
Ürəyimin içidir,
Vətən mənimçin nədir?
Səcdəgahdır, qiblədir.
Bu dünyanı o mənə
Cani-dildən sevdirir,
Çox şirindir, bal dadır,
Güneydə, Qarabağda,
Amma məni ağladır.
Gülənləri güldürür,
Öz qanı çox qaradır.
Türkün nərəsi gəlsə,
Ermənini öldürür.
Vətən bizimçün kimdir?
Bir loğmandır, həkimdir.
Tarımda sarı simdir,
O,muğamdı, qəzəldi,
Dünyada ən gözəldi,
Vətən hara, hardadır?
Göyçə, Borçalı, Təbriz,
Xəzər adlı göy dəniz.
Dərbənddən ta Zəncana,
Doğmadır şirin cana,
Bizim Azərbaycana.
Vətən Kürüm,Arazım,
Tar, kaman, telli sazım.
Vətən harda, haradır?
Bakı, Gəncə, Qubadır.
Bu Vətənin hər göyü,
Türk əsilli obadır.
Qarabağım, Şirvanım,
Qazaxım, Naxçıvanım,
Qəmlidi Savalanım,
Vətən bura, buradır.
Astara, Lənkərandır,
Ərdəbildir, Gilandır,
Kəlbəcər, Zəngilandır,
Vətən bura, buradır.
Boldu nefti, sərvəti,
Malı, varı, dövləti,
Vardır bir də Vətənin
Şair Vüqar Əhmədi.


QAZAN YOX

Qəlblərdəki qəm-kədərin
Səbəbini araşdıran, yazan yox.
Kasıbların yeməyi yox,
Süfrəsində, ocağında qazan yox.
Dərd gətirən, dərd yaradan
Necə çoxdu, dərdi qəlbdən pozan yox,
Şən nəğmələr, şıdırğılar
Oxuyan çox, qəm hayqıran ozan yox.
Vüqar Əhməd dərddən çələng
Hörür, yazır, faydası yox, baxan yox,
Kim qazıdı özü düşdü,
Daha ona gizli qəbir qazan yox!


ALINMA

Xoş günümlə öyünməyim?
Təzə libas geyinməyim?
Mən ömürlük sevinməyim?
Alınma, işlərim, alınma.
Arzularım çin olmasın,
İstədiyim gün olmasın,
Qönçələrim gül olmasın?
Alınma, işlərim, alınma.
Vəd versinlər, sonu yalan,
Kimağasa, biz də palan,
Ümidlərim tozda qalan,
Alınma, işlərim, alınma.
Yalanlara aldanıram,
Düz sözlərə şadlanıram,
Mən talesiz adlanıram,
Alınma, işlərim, alınma.
Alınmırsan mən dilənim,
Mən sümsünüm, hey sülənim,
Qüruruma mən güvənim,
Alınma, işlərim, alınma.
Ruzi atlı, mən piyada,
Acıları dada-dada,
Şükr elədim quru ada,
Alınma, işlərim, alınma.
Yəqin belə məsləhətdi,
Haqq söz demək qəbahətdi,
Fani dünya səyahətdi,
Alınma, işlərim, alınma.
Kef eləsin bəxtəvərlər,
Zülm çəkin, igid ərlər,
Mən doğuldum vətənpərvər,
Alınma, işlərim, alınma.
Gecə-gündüz çəkdim zəhmət,
Axır verər Allah qiymət,
Deyirəm ki,Vüqar Əhməd,
Alınacaq bu işlərin ?

ZiM.Az


.
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: