MALİK CƏBİYEV: Yenə sızıldayan qəlbim ağlayır...

MALİK CƏBİYEV: Yenə sızıldayan qəlbim ağlayır... Malik Kalam oğlu Cəbiyev - 1958-ci il mart ayının 16–da Astara rayonun Hamuşam kəndində anadan olmuşdur.
Orta ixtisas təsilini başa vurduqdan sonra 1976-78 ci ildə hərbi xidmətdə olmuşdur.
Astara rayon ikinci çağırış Bələdiyyə seçkilərində iştirak edib üzv seçilmişdir.
2000-2006-cı illərdə isə Astara rayon Hamuşam kəndində bələdiyyə sədri vəzifəsində çalışmışdır.
Evlidir və 5 övlad atasıdır.


OLMAM BƏXTİYARİ MƏN

Qurban canım o, yarə ki, pünhani kari mən,
Dilimlə dil aça, olam, eşgi bəfadari mən.

Şükrümdü yarəb taleyi, güli bostana sahib,
Xar olam aləmə ki, o, sevəni aşikari mən.

Dərd əlindən rüziqari, xüni o,laxta ola,
Dövri fələkdən sevgimə aşig sahibkari mən.

Zülmi zilətim alıbsa əzabi meydanə məni,
Olmam əqli kamalımla eşqə davakari mən.

Düşəni ol gürbətə ki,Yarəb dözməm ayrı mən,
Təşnədən yansamda olmam,yarə zülmikari mən.

Pərvaz edərəm dərdimlə gedən o,yolum bitsə,
Xüni ciyəri qurban etsəm,bitəm, ixtikari mən.

Malikəm bitməz ki,dərdim ya ixtiyari sahib,
Ol kömək, biçarə qalam,olmam bəxtiyari mən.
16.08. 2016


TALE MƏNƏ GÜN AĞLASA

Dağlarımdı güllər açar,
Xəstə könlüm qalmaz naçar,
Sevən qəlbim min yol açar
Tale mənə gün ağlasa.

Təkəm,vahid dərdə qalan,
Gülən üzüm yara yalan,
Sönən ulduz yola salan,
Gecə yolu ay bağlasa.

Açan güllər çoxdan solub,
Bəxtdə düşən paydı dolub,
Qara günüm saydan olub,
Ötənimdi yar anlasa.

Laləliyəm, boyu bükük,
Ətir saçan ləçək sökük,
Qalanıyam olan kötük,
Anlayanım, yad saxlasa.

Vahid mənəm Malik deyən,
Xoş gününü qəmdən yeyən,
Düzə düzdü başdı əyən,
Yanan qəlbi köz dağlasa.
21.07.2016


TEZ DƏ SOLAN GÜLƏM MƏN

Yenə sızıldayan qəlbim ağlayır,
Baş götürüb getsəm yerim qalmayıb.
Zülmi-zilətimlə ürək dağlayır,
Sevənim sevibsə yola salmayıb.

Ahımdi a dağlar ümüd yollarım,
Azmışam çölündə dizim qatlanıb.
Ömür sorağıyla sənə yollanım,
Açan qocağıma ölüm atlanıb.

Şəstimə düşənim günümdü qara,
Sipər çəkilibdi qətrəbəqətrə.
O,əzəl günümdü sinəmlə yara,
Yetməzki yazmağa dəftəri sətrə.

Nisgilli həyatım bitmək bilməyir,
Ocağım sönübdü kimə ağlayım?
Qəmli-qəmli keçən gün silinməyir,
Dərdimi əğyarə necə saxlayim?

Şikar olub qəlbə, Yarəb düşəni
Öz eşginlə yanan daşdan küləm mən.
Malik dərdi dərdlə olsa kəsəni,
Açılsamda tezdə solan güləm mən.
Əriyən qar, çayla dolan seləm mən.
11.07.2016.


SORAĞIM FƏRYAD

Qətrəbəqətrə qan axıb bağrımdan,
Kor olub azıbdı göz yollarımdan,
Düçaram vahidtək,ümüd tanrımdan,
Harayim ahımdı, sorağım fəryad.

Çölümdü yandıran içim özümü,
Qatlandım dərdimlə dərddi dözümü,
Odlanıb yanmışam qalıb közümmü?
Közümlə çırağam diyarda bərbad.

Sənsizlik ömrümdü batıb bitəni,
Tutulan damarım qanım itəni,
Ömür yollarında nakam gedəni,
Dərdimlə çöllərdə olmuşam səyyad.

Gözlərim yol çəkir gedən yollara,
Düşmüşəm ayağına qoyma yadlara,
Qalanımdı viran ,atma odlara,
Qurbanın mən olam,sayma məni yad.

Ucalan dağ kimi tanrımdan payım,
Tükənməyən gücdən ,sirdaşdan tayım,
Gedəni payımdan hansını sayım,
Virandı həyatım dadmadım ki, dad.

Malikəm tərqetmə sənsən ümüdüm,
Gözümün işığı uca söyüdüm,
Cisimimdə yaşayan yoldu öyüdüm,
Ömrümü yaşadan sizlərsiz övlad.
23.04.2016.


Qəzəl

Axan canım gedən olan can qəlbim qan olubdur,
Bu girəftaqara günüm halımdan qan olubdur.

Ağlayıb hər gün başıma döyəm kimdən nə fayda,
Eşgi atəşdən alışan ulduzsa dan olubdur.

Qapanıb ol dərdən dəli evdə dustaq olmuşam,
Təcridi insani olan şöhrətdən şan olubdur.

Təndirdə odlanır cani dilim təndir oduyla,
Hali dərdən bixəbər kəs, mənə bağban olubdur.

Biarimış o, kəs sala yarı ki, haldan hala,
Tapılmayan dərdə çarə.göz qanfəşan olubdur.

Bəxt qismətinə yazılan taledir bu bəlkədə,
Dərdə dözən çarə qılan, allaha yan olubdur.

Dilə səbri illahidən olsa kömək bəndəyə,
Malik bəsdir çarədə bu dərdinlə son olubdur.


.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: