BOLUS (BOLNİSİ) RAYONU - 01

BOLUS (BOLNİSİ) RAYONU  - 01
Coğrafi mövqeyi: Ölkənin cənub-şərqində, 1917-ci ile qədər Tiflis Quberniyasnin Borçalı qəzasına, 1929-cu ilədək Gurcüstan SSR-in Lüksenburq rayonuna daxil olmuş, 1929-cu ildən Lüksenburq rayonu statusu almışdı, 1947-ildən Bolnisi rayonu adlanır. 1963-66-cı illərdə Marneuli və Dmanisi rayonlarını

BOLUS (BOLNİSİ) RAYONU - 02

BOLUS (BOLNİSİ) RAYONU  - 02
İNCƏOĞLU - Qədim Borçalının Bağ bölgəsinin güney tə­rəfin­də meşəli dağların qoynunda Bolulus (indiki Bolnisi) rayonunda kənd adıdır. Xalq arasında isə, «İn­cioğlu» kimi də tələffüz olunur. Azər­bay­ca­nın Göy­çay və Şəki rayonlarında da İncə adlı kəndlər, Qazax rayo­nunda isə İncə dərəsi adlı

Qədim DARVAZ kəndi

Qədim DARVAZ kəndi
DARVAZ - Qədim Bağ Borçalısının qərb hüdudlarında - tə­biə­tin gözəl bir guşəsində - Bolulus (Bolnisi ra­yonu) böl­gə­sin­də, başı göy­lərə ucalan Şindi da­ğının şərqində Gədə ça­yının sahil­lərində (əsasən sol sahilində), Şindi dağın­dan şərq isti­qa­mət­də qalın meşələrlə ör­tülü sıra dağlar

Füzuli dünyasından dünyaya baxış

Füzuli dünyasından dünyaya baxış
Bəşər tarixi insan mənəviyyatının, qəlbin mürəkkəb, zəngin, həyatının bu dərəcə əyani, dürüst, zərif və tam bir şəkildə ifadəsini verən tək-tək sənətkarlar tanıyır ki, Füzuli bunların birincilərindəndir. Məhəmməd Füzuli yalnız Azərbaycan xalqının, yalnız öz əsrinin deyil, bütün bəşəriyyətin, böyük

Salidə ŞƏRİFOVA: "LEYLA ƏLİYEVA POEZİYASINDA ŞEİR VƏZNLƏRİNİN XÜSÜSİYYƏTLƏRİ"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Giriş Leyla Əliyevanın üslubu, istifadə etdiyi şeir vəznləri, poetik strukturun müxtəlif elementlərindən məharətlə istifadə etməsi bədii yaradıcılığının yetkinliyini şərtləndirir. L. Əliyevanın bədii yaradıcılığının yetkinliyi onun şeirlərinin ictimai dərinlik, geniş vüsət və məzmun bütövlüyü ilə

Salidə ŞƏRİFOVA: "PROFESSOR MƏDƏD ÇOBANOV – TÜRK ƏDƏBİ DİLLƏRİNİN TƏDQİQATÇISI"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Filologiya elmləri doktoru, Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki, professor Mədəd Çobanovun elmi fəaliyyəti Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin, Azərbaycan dialektologiyasının, onomastikasının, ümumtürkologiyanın ədəbi-mədəni və elmi-nəzəri əsaslarını müəyyən edən tədqiqatları və s. əhatə edir. M.

Salidə ŞƏRİFOVA: "S.C.PİŞƏVƏRİNİN “NADİRƏ” ROMANININ JANR XÜSUSİYYƏTİ, PROBLEMATİKASI, OBRAZLARI VƏ BƏDİİ DİLİ"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Siyasətçi, publisist, jurnalist, İran kommunist partiyasının təsisçisi, Azərbaycan Milli Hökumətinin sədri (1945–1946) Seyid Cəfər Mir Cavad oğlu Pişəvəri (Cavadzadə, 1892-1947) “Zindan xatirələri dəftərindən” memuar-povesti, “Məhun banu” və “Nadirə” romanları, bir çox müxtəlif felyeton və şeirləri

Salidə ŞƏRİFOVA: "PROFESSOR MƏDƏD ÇOBANOV – TÜRK ƏDƏBİ DİLLƏRİNİN TƏDQİQATÇISI"

Salidə ŞƏRİFOVA:
Filologiya elmləri doktoru, Nyu-York Elmlər Akademiyasının akademiki, professor Mədəd Çobanovun elmi fəaliyyəti Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin, Azərbaycan dialektologiyasının, onomastikasının, ümumtürkologiyanın ədəbi-mədəni və elmi-nəzəri əsaslarını müəyyən edən tədqiqatları və s. əhatə edir. M.

AZƏRBAYCANIN ZƏFƏR BAYRAMI BÖYÜK FƏRƏH VƏ COŞQU İLƏ QEYD OLUNUR

AZƏRBAYCANIN ZƏFƏR BAYRAMI  BÖYÜK FƏRƏH VƏ COŞQU İLƏ QEYD OLUNUR
Akademik İRADƏ HÜSEYNOVA Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Artıq üçüncü ildir ki, müstəqil dövlətçiliyimizin təntənəsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası və milli qürurumuzun təsdiqi olan, Azərbaycan dövlətinin və xalqının əbədi qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış

Türk Dövlətləri Təşkilatı – türkdilli dövlətlərin tarixən könüllü şəkildə yaratdığı ilk siyasi beynəlxalq təşkilat

Türk Dövlətləri Təşkilatı –  türkdilli dövlətlərin tarixən könüllü şəkildə yaratdığı  ilk siyasi beynəlxalq təşkilat
03 noyabrda TDT-nin Astanada “10-cu yubiley Zirvə Görüşü” keçirildi. Tədbirə ev sahibliyi edən Qazaxıstan prezidendti ölkəsinin təşkilata sədrliyini “Türk dövrü” və ya “TURKTIME” devizi altında keçiriləcəyini bildirli. Prezident “Türk dövrü” kimi tərcümə olunan TURKTİME ifadəsini eyni zamanda

Bilal Alarlı: "FOLKLORUN “ZƏFƏR” JANRLARI"

Bilal Alarlı:
Bilal Alarlı (HÜSEYNOV), ADPU Cəlilabad Filialının müəllimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmlər doktorluğu üzrə dissertantı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, “Qızıl Qələm” Media Mükafatı laureatı Tarixin bütün mərhələlərində Azərbaycan folklor örnəkləri janr özəllikləri ilə diqqət

Qalib ruhun əbədiyyət nəğməsi

Qalib ruhun əbədiyyət nəğməsi
Qələbə son deyil, başlanğıcdır, milli tərəqqi üçün yeni imkanlardır. Səlahəddin Xəlilov Böyük tarixçilərin düşüncələrinə görə tarixin səhnəsində görünən böyük müharibələrin taleyini döyüşən odunun say üstünlüyü həll

Salidə ŞƏRİFOVA: “MAVİ-YAŞIL KİTAB”IN İŞIĞINDA (romanının janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili)

Salidə ŞƏRİFOVA: “MAVİ-YAŞIL KİTAB”IN İŞIĞINDA (romanının janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili)
(DAVAMI) Romanda azərbaycançılıq ideologiyasına qarşı olan obrazların təsviri müəllifin mənfi surət kimi təqdim etdiyi xalqına, millətinə qarşı xəyanəkarlıq etmiş, öz şəxsi mənafelərini xalqın, millətin mənafeyindən üstün tutmuş həmvətənlilərin təqdimində əksini tapır. Əsərdə Azərbaycan xalqına

Salidə ŞƏRİFOVA: “MAVİ-YAŞIL KİTAB”IN İŞIĞINDA (romanının janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili)

Salidə ŞƏRİFOVA: “MAVİ-YAŞIL KİTAB”IN İŞIĞINDA (romanının janr xüsusiyyəti, problematikası, obrazları və bədii dili)
GİRİŞ Məmməd Əliyevin nəşrini planlaşdırdığı tetralogiyasının üçüncü kitabı olan “Mavi-yaşıl kitab” əsəri “Həsrətin o üzü” və “Karvan köçər, ötər gedər sədası”romanlarında olduğu kimi epoxal roman xüsusiyyətlərinə malikdir. “Mavi-yaşıl kitab” romanının janrı “Həsrətin o üzü” və “Karvan köçər, ötər

Professor Mir Cəlal Paşayevin ruh dünyası

Professor Mir Cəlal Paşayevin ruh dünyası
"Mən elə bir ailədə doğulub böyümüşəm ki, orada qohumluq əlaqələri və ailə dəyərləri sarsılmaz olub və indi də belədir. Mənim babam Mir Cəlal Paşayevin ailəsi Azərbaycanda yaxşı tanınmış, ədəbiyyatda, jurnalistikada, habelə ölkənin ictimai həyatında iz qoymuşdur. Belə bir ailədə doğulmaq mənim üçün

İBRAHİM YUSİFOĞLUNUN “O, GÜNƏŞ ÖMRÜDÜ, SÖNMƏYƏCƏKDİR” POEMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏDİİ OBRAZI HAQQINDA

İBRAHİM YUSİFOĞLUNUN  “O, GÜNƏŞ ÖMRÜDÜ, SÖNMƏYƏCƏKDİR” POEMASINDA  HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏDİİ OBRAZI HAQQINDA
Salidə ŞƏRİFOVA AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, filologiya elmləri doktoru, AMEA-nın professoru, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü İBRAHİM YUSİFOĞLUNUN “O, GÜNƏŞ ÖMRÜDÜ, SÖNMƏYƏCƏKDİR” POEMASINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏDİİ OBRAZI HAQQINDA Giriş Heydər Əliyev haqqında
Əvvəl 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonra