GƏNC ƏRƏBŞÜNAS ALİM

GƏNC ƏRƏBŞÜNAS ALİM Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz
gənc ərəbşünas alim, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, BDU-nun müəllimi
Kəmalə Rəşid qızı Musayeva -

16 iyul 1982-ci ildə Ulu Borçalı mahalının
qədim Başkeçid elində (indiki Gürcüstan
Respublikasının Dmanisi şəhərində)
dünyaya göz açıb.

1999-cu ildə Bakı şəhərindəki A.Məhərrəmov adına 95 saylı orta məktəbi bitirib.

2000-2004-cü illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin Ərəb filologiyası şöbəsində bakalavriat pilləsində,
2004-2006-cı illərdə həmin fakültənin magistratura pilləsində təhsil alıb.

2007-2010-cu illərdə BDU-nun “Sami dilləri” ixtisası üzrə doktorantı olub və eyni zamanda Küveyt Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyində tərcüməçi-assistent vəzifəsində çalışıb.
2010 – 2011-ci illərdə Avropa İttifaqının Tvininq AZ08/PCA/JH/04 layihəsində tərcüməçi-assistent işləyib.

Kəmalə Musayeva 2011-ci ildən BDU-da çalışır.
2011 – 2014-cü illərdə BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsi Ərəb filologiyası kafedrasında ərəb dili müəllimi və
Beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq üzrə prorektorluğunda Konsul-protokol şöbəsinin mütəxəssisi işləyib.
2012-ci ildə “Misir dialektində felin zaman kateqoriyası” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
2014-cü ildən BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsi Ərəb filologiyası kafedrasında ərəb dili müəllimidir,
"Ərəb dili", "Ərəb dialektləri""Tərcümə nəzəriyyəsi" fənnlərini tədris edir.

Bir dərs vəsaitinin ("Misir ləhcəsi". Bakı, Elm və təhsil, 2014), 2 fənn proqramının ("Tərcüməşünaslığın əsasları". (MİF-B05-1). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2016; "Tərcüməşünaslığın tarixi və metodologiyası".
(MİF-B02). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2016), 24 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
Subaydır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

2007 “Misir dialektinin digər ərəb dialektləri arasında mövqeyi”. “Dil və Ədəbiyyat” №6 (54), Bakı şəh.
2008 «Müasir ərəb ədəbi dilində və Misir dialektində felin keçmiş zaman formasının müqayisəli təhlili». «Puyeş» elmi, mədəni, ədəbi tələbə jurnalı (Azad İslam Universitetinin Xarici Dillər Fakültəsi), №14, İran.
2008 “Misir dialektinin fonetik xüsusiyyətləri”. “Bakı Universitetinin Xəbərləri” (4), Bakı şəh.
2009 “Mısır Ağzında Fiilin Şimdiki Gelecek, Şimdiki ve Gelecek Zaman Kiplerinde Ortaya Çıkan Değişiklikler”. “Kültür evreni” №1, Ankara, Türkiyə
2009 “Misir dialektinin sintaktik xüsusiyyətləri”. “Tədqiqlər” №4, Bakı şəh.
2009 “Misir dialektinin morfoloji xüsusiyyətləri”. “Dil və ədəbiyyat” №3 (69), Bakı şəh.
2009 “Ərəb ədəbi dilində felin zaman kateqoriyası”. “Elmi axtarışlar” (V), Bakı şəh.
2009 “Misir dialektində felin analitik zaman formaları”. “Filologiya məsələləri» №1, Bakı şəh.
2010 “Сравнительный анализ прошедшего времени глагола в современном арабском литературном языке и египетском диалекте”. “Експериментум – 2010 сборник научных статей философского факультета МГУ” №2, Россия.
2010 “Misir dialektinin leksik xüsusiyyətləri”. “Şərq filologiyası məsələləri”, №6, Bakı şəh.
2011 “Настоящее время глагола в Египетском диалекте арабского языка”. Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Серия востоковедения, №4 (57), Алматы.
2012 “Müasir ərəb ədəbi dilində zaman zərflikləri”. “Dil və ədəbiyyat” 5 (82), Bakı şəh.
2013 “Ərəb ədəbi dilində polisemantik sözlər”. “Dil və ədəbiyyat” №3(87), Bakı şəh.
2014 "Misir ləhcəsi". Dərs vəsaiti. Bakı, Elm və təhsil.
2014 "Ərəb tərcümə hərəkatı tarixi". «Filologiya məsələləri» №8, Bakı şəh.
2015 "Küveyt ləhcəsinin fonetik xüsusiyyətləri" Filologiya məsələləri.№ 8, Bakı şəh.
2015 "Küveyt ləhcəsində alınma sözlər". Dil və ədəbiyyat. 3 (95), Bakı şəh.
2015 "Küveyt ləhcəsində alınma sözlər". Dil və ədəbiyyat. 3 (95), Bakı şəh.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

2004 Misir Ərəb Respublikası Qahirə Universitetində ərəb dili üzrə bir aylıq kurs keçmişdir
2008 Ümumilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş magistrant və gənc alimlərin Şərq filologiyası məsələləri mövzusunda elmi konfrans, Bakı
2009 XIII Respublika elmi konfransı, Bakı
2011 Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, professor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı, Bakı
2011 “Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və Türkologiya və Mərkəzi Asiya Araşdırmalar İnstitutu, Babeş-Bolyai Universiteti, Bakı
2012 Görkəmli Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, akad.V.M.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı, Bakı
2013 Şimali Kipr Türk Respublikasının Doğu Akdeniz Universitetində ingilis dili üzrə yay məktəbində iştirak etmişdir
2013 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad.Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu. “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”. Akademik V.M.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı
2014 Azərbaycanın Ümumilli lideri Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti
2014 Avropa İttifaqının Erasmus Mundus BACKİS layihəsi çərçivəsində Çexiyanın Masarik Universitetində "Universitetlərin beynəlmiləşdirilməsi" movzusunda 1 aylıq treyninqdə iştirak etmişdir
2016 Sumqayıt Dövlət Universiteti, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyinə həsr olmuş "Müasir dilçiliyin aktual problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Sumqayıt şəh., SDU...


Biz də ZiM.Az-ın yaradıcı heyəti adından gənc ərəbşünas alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
BDU-nun müəllimi, çox hörmətli Kəmalə Rəşid qızı Musayevaya elmi-pedaqoji fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar arzulayırıq!..


Müşfiq BORÇALI,
ZiM.Az.
Muəllif huquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mutləqdir.
Rəy yazın: