Faiq Namazov (Darbazlı)

Faiq Namazov (Darbazlı) BDU-nun baş müəllimi, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:


1972-ci il iyunun 13-də Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonundakı Darvaz kəndində anadan olub.

1979-1989-cu illərdə Bolnisi rayonundakı Darvaz kənd orta məktəbində oxuyub.

1989-1994-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1995-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəidir, üç övladı var.


İş telefonu: (+994) 12 510 33 56

e-mail: neikoos@yahoo.com


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:

1989-1994, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995-1998, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001, f.-r.e.n., «Uzun dalğaların simmetrik requlyarizə edilmiş bir sinif yarımxətli tənlikləri üçün bir ölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:

2007-h/h ,baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU 1995-2007, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riyaziyyatın tədrisi üsulları, Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları

21 elmi məqalənin, 4 proqramın və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ:

Diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş konfransda çıxış edib
«Qarışıq tip tənliklər və analiz və informatikanın yaxın problemləri» Beynəlxalq konfransda çıxış edib. Nalçik-Elbrus
Gəncə Dövlət Universiteti, «Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər» Beynəlxalq konfransında çıxış edib.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ:KİTABLAR:

Riyaziyyatın tədrisi üsulları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2008, 11,5 çap vərəqi
Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2008,18 çap vərəqi
Методика преподавания математики. Программа. Баку, 2008
Научные основы школьного курса математики. Программа. Баку, 2008
«Məktəb riyaziyyat kursunda tənliklərin həlli üsulları» - Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 33 çap vərəqi.
«Исследование одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных симметрично регуляризованных уравнений длинных волн» (Монографийа). Баку: Издательство Азтехуниверситета, 2011, 184 с.

Zim.Az
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: