Fazil Aydln (1961)

Fazil Aydln (1961) Fazil Aydln (Fazil Cəlil oğlu Aydınov)
- 20 may 1961-ci ildə Ağsu rayonun
Cəlayir kəndində çoban ailəsində anadan olub.
1979-cu ildə Şamaxı şəhərindəki
9 N-li orta məktəbi bitirib.
İlk şeiri 1978-ci ildə "Yeni Şirvan" qəzetində çap olunub.
1979-1981-cı illərdə Sovet ordusunda hərbi xitmətdə olub.
1984-cü ildə Sumqayıt Politexnik Texnikomunu bitirib.
Bu illərdə dəfələrlə rayon qazetində
"Fazil Padaroğlu" təxəllüsüylə şeirləri işıq üzü görüb.
2016-cı ildə AYB-nin üzvü seçilib.
Şeirləri "Azərbaycan" jurnalında müntəzəm çap olunub!
Ailəlidir, 2 övladı var.

Biz də Fazil Aydına yeni-yeni uğurlar arzulayırıq
və aşağıda onun bir neçə şeirini dəyərli oxucularımıza təqdim edirik.


Solmaz ŞİRVANLI,
"Zirve.info" saytının
Şirvan bölgəsi üzrə nümayəndəsi
və "Mən Şirvanın səsiyəm" ədəbi-bədii,
elmi-publisistik məcmuəsinin tərtibçisi


ZiM.AzElin içindən gəlmişəm

Sözlə hörülübdür yuvam
Od- ocağım elim- obam
Usdadımdır Sabir babam-
Onun gücündən gəlmişəm!

Bir az məni közə tutun
Əllər üstə təzə tutun.
Gecə-gündüz sözə tutun-
Vallah acından gəlmişəm!

Ömür gedir qazılmağa
Günün varmı, yaz olmağa?
Şair kimi yazılmağa-
Dərviş köçündən gəlmişəm!

Uca göyə çatıb qolum
Heç bilmirəm, ölüm, qalım?
Əcdadımdan keçib yolum-
Elin içindən gəlmişəm!
16.02.2016.


6 xarekter adamlar üçün...

Uzun bir gecənin qarasındayam
Ümüdlə- qorxunun arasındayam
Bilmirəm dünyanın harasındayam
İşıq tut yoluma ay yol adamı!

Torpağın bağrına düşən bir izsən
Əməlin ucadır haqdan da dürsən.
Sən aydan nurlusan, sudan təmizsən
Günəş övladısan, ay çöl adamı!

Məqsədin talamaq, ona çatırsan
Millətin qanını içib yatırsan.
Vicdanı, mənliyi pula satırsan-
Ay sərvət sahibi, ay pul adamı!

Bar verən ağaca hava gərəkdir
Hara əl atırsa Tanrı ətəkdir.
Yazı da, qışı da açan çiçəkdir-
İlin xoşbəxtisən, ay il adamı!

Gah xeyir olursan, gah şər olursan
Gah "Bayatı-Şiraz" gah "Şur" olursan,
Gahda kı, şolənən məşəl olursan-
Qurursan, yıxırsan, ay dil adamı!

Keçər öz canından bülbül gül üçün
Gecələr yol çəkər ürək gün üçün
Fazil Aydın yaşa bizim el üçün-
Qoy sənə desinlər at el adamı!
27.10.2016.


Bu zavallı ağac, tək-tənha ağac

Dindirmə, dindirsən ağlayacağdır
Səni əzizi tək, qoxlayacağdır.
Qoynunda yer verib saxlayacağdır-
Bu zavallı ağac, tək-tənha ağac

Həsrətdir dodağı doğma yağışa
Həsrətdir gözləri - isti baxışa.
Çıxa biləcəkmi, bu gələn qışa-
Bu zavallı ağac, tək-tənha ağac!

Elə bil, anadan yetim doğulub
Hıçqırıb ağlayıb səsi boğulub
Hər şimşək çaxanda saçını yolub-
Bu zavallı ağac, tək-tənha ağac!

Sankı, bənzəri var, quru heykələ
Budağı gül açmır, bülbüllər gələ
Dözübdür tufana, dözübdür selə-
Bu zavallı ağac, tək-tənha ağac!

Yaşayar... Söykənsə neçə ağaca
Göz yaşı tökübdür hər ehtiyaca
İnsan qayğısına söyləyir acam-
Bu zavallı ağac, tək-tənha ağac!..
08.09.2014.


Yoluma çıx

Xəyallar tək, ötür zaman
Ömür sürmək daşda yalan.
Dərə boyu qalın duman
İnsan oğlu, yoluma çıx!

Bu ışığa düşən yolam
Tutur məni əziz balam.
Öz sevgimə sadiq qulam-
Qolu bağlı, yoluma çıx!

Göz ürəyin aynasıdı
Təbiətin anasıdı.
Dünya şöhrət dünyasıdı-
Alır ağlı, yoluma çıx!

Göy qəzəbli, vurur dolu
Vaxtsız üzür sağı-solu.
Ulu Tanrım göstər yolu-
Qurban olum, yoluma çıx!
13.09.2014.


Baxaq dağlara-dağlara

Sərin bulağ göz suyudu
Damcısı ulduz sayıdı.
Təbiətin qız toyudu-
Çıxaq dağlara-dağlara!

Gəldik Muğan çöllərindən
Məst olmağa güllərindən.
Tutub göyün əllərindən-
Baxaq dağlara-dağlara!

Duman hələ yolda qalıb
Gözü kordu, dalda qalıb.
Dərdimizin döşü dolub-
Sağaq dağlara-dağlara!

İz saldıqca dar yoxuşa
Ürək istəmir yığışaq.
Dönüb çisginə, yağışa-
Axaq dağlara-dağlara!...
29.09.2015.

ZiM.Az

.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: