Sabir SADAXLI: "VƏTƏN EŞQİNƏ!"

Sabir SADAXLI: "VƏTƏN EŞQİNƏ!"Dağlar, sizlə görüşməyə gəlmişəm...
(Dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm.
İ.Tapdıq)


Zirvəyə səsləyir hər cığır, hər iz,
Məni salamlayır bənövşə, nərgiz.
Yaman darıxmışam, a Ləlvər, sənsiz
Dağlar, sizlə görüşməyə gəlmişəm,
Dərd-sərimi bölüşməyə gəlmişəm.

Dərdi dərd üstünə qalayır fələk,
Qəribi həsrətlə sınayır fələk.
Ahu-zar edəndə qınayır fələk
Dərd-sərimi bölüşməyə gəlmişəm,
Dağlar, sizlə görüşməyə gəlmişəm.

Həsrətəm, a dağlar, sizdəki qara,
O uca zirvəyə, o şux vüqara.
Könül, aparırsan de məni hara!?-
Dağlar, sizlə görüşməyə gəlmişəm,
Dərd-sərimi bölüşməyə gəlmişəm.
2012


Nərgiz
Bu mövzunu mənə verən şair təbiətli əmim Nəbi Hümmət oğlu
parkda gəzərkən meşə nərgizinə rast gəlib


A dağların sarı gülü,
Yarı qönçə, yarı gülü,
İntizar qoyub bülbülü
Nə gəzirsən qürbət eldə?!

Meşələrin gözəlisən,
Çiçəklərin əzəlisən,
Çəmənlərdə gəzməlisən.
Nə gəzirsən qürbət eldə?!

Aşiqlər səni dərməzlər,
Qulac tellərə hörməzlər,
Vallah qədrini bilməzlər
Nə gəzirsən qürbət eldə?!

Qayğna qalanın yoxdur,
Halına yananın yoxdur,
Qadanı alanın yoxdur
Nə gəzirsən qürbət eldə?!


Bu dünya özüdür Türkün başdaşı

Mən bir Qarapapaq Türküyəm, lələ,
Elimin o başı, bu başı yoxdur.
Neçəki at çapır belədən belə,
Hələ Türk oğlunun başdaşı yoxdur.

Qayalar baş daşı, qəbri dərələr,
Sinəsi düşmana keçilməz sipər,
Ölsə bir Türk Əsgəri, mini dirilər.
Hələ Türk oğlunun baş daşı yoxdur.

Çoxunun başına düşüb daşımız.
Dünyaynan yaşıddır bizim yaşımız.
Deyəsən tərs duşub yayla qışımız.
Hələ Türk oğlunun başdaşı yoxdur.

Dünyanın sahibi biz idik, vallah
Tanrı da biz idik, biz idik, vallah
Nə günə qalmışıq, işə bax, Allah!
Hələ Türk oğlunun başdaşı yoxdur.
Bu dünya özüdür Türkün başdaşı...


Bağışla, Xəzərim

Bağışla, ey əziz, mavi Xəzərim.
Şəninə şeirlər qoşa bilmədim
Doğmaca övladın olmaq istədim,
Dumanlı dağlardan keçə bilmədim.

Hərdən darıxanda dağlardan ötrü
Mənə qucaq açdın lap anam kimi.
Şəvə tellərimi gilavarınla
Öpüb tümarladın öz balan kimi.

Qumlu sahillərə seyrə çıxanda
Hər tərəf al-əlvan, yaşıl bağ olub.
Zülmət gecələrdə biz yol çaşanda
Ay doğub, hər tərəf çil-çıraq olub.

Dərdimi dağlara söylərdim əzəl,
Mənə ümman boyda sirdaş olmusan.
Qohumdan-qardaşdan uzaq düşəndə
Xəzər, bil ki mənə qardaş oımusan.
14.12.2018


Duman eşqinə


Dəli könlüm, gəl yollanaq,
Dağlara, duman eşqinə.
Yurd yeri çağırır məni,
Düşmüşəm yaman eşqinə!

Nəğmələr suya köklənib,
Eşqimiz göyə köklənib,
Ürəyim neyə köklənib
Düşmüşəm kaman eşqinə

Gül-çiçək mehə tamarzı,
Ləçəklər şehə tamarzı,
Imanım ruha tamarzı,
Düşmüşəm iman eşqinə.

Bulaq başı qonaqsızdı,
Lilparı yox, dolçasızdı,
Çöllər daha xalçasızdı,
Düşmüşəm çəmən eşqinə.

İzim qaldı düzdə, çöldə,
Yorulmadım uzaq yolda.
Allah, qıyma qürbət eldə
Sabirə, Vətən eşqinə.
18.06.2018


PAYİZ

Yenə gözlərini sıxıb bu axşam
Payız nisgilin tökür üstümə.
Endirib dağların duman-çənini
Həsrət yorğanını çəkir üstümə.

Payızın öz ətri, öz nəfəsi var,
Vallah sevmək, sevilmək həvəsi var,
Atanın, ananın toy-busatı var.
Gəncliyim alışıb yanır tüstümə...

Bilmirəm haraya gedim bu axşam?
Məni addım-addım izləyir payız.
Dinləyin, könlmdən keçəni deyim
Gənclik illərimə səsləyir o qız.

Yarpaqlar oxuyur xəzan səsiylə,
Bülbül vidalaşır yaz nəğməsilə,
Sazaq da üşütməz buz nəfəsilə,
O qara gözlərin mənə qəsdi nə?

Mən kədər yükümü, özüm çəkirəm,
Kədərim dünyanın vecinə deyil.
Qayğısız günlərim baharda qaldı,
Boranın, çovğunun vecinə deyil.
23.10.2018


Moskvada yaşayan şair dostum Nəsib Nəbioğlunun şeirlər kitabına düşdüyüm üçün xoşbəxtəm

Burnunun ucunda barıt qoxusu!
35 ildən sonra görüşdüyüm tələb dostum Sabir Mahmudova


Qəlbini dağıdar, didər bu həsrət,
Nisgil yuvasıdır qəlbi əzəldən.
Əsir torpaqların dərdini çəkər,
Söyləyər göylərin üzünə hərdən

Ağrılar içində köklənib qalan,
Dərdli qoşmaları onun ağısı,
Yükləsə götürməz filə dərdini,
Burnunun ucunda barıt qoxusu!

Dünyanın min cürə oyunları var,
Aləm başdan-başa qat-qarışıqdır!
Sığınıb qalıbdı dağlar dərdinə.
Boynuna biçilən dərd yaraşıqdır.

Gözlərində həsrət qığılcımları,
Ərşə çəkilibdi, itib yuxusu.
Yüz nəğmə gəzdirər dərd havasında,
Burnunun ucunda barıt qoxusu!

Qəlbində yurd dərdi, ağrı-acısı,
Gümüşü telinə dərd sığal çəkər.
Xəyalı dağlardan geri qayıtmaz,
Dərdi Şuşa, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər.

Hərdən gözlərində şimşəklər çaxar,
Beləcə ötüşər ömrün çoxusu,
Həsrəti, nisgili gözlərindədir,
Burnunun ucunda barıt qoxusu!

Vətən parça-parça, yurd parça-parça,
Yoğrulub bu torpaq şəhid qanıyla.
Üç rəngli bayrağı basar bağrına,
Hayqırar öz əzmi, öz inadıyla.

Ruhuyla bağlanıb doğma torpağa,
Sevgidən doğulub hissi, duyğusu,
Fikri Qarabağı gəzir, dolanır,
Burnunun ucunda barıt qoxusu!

Bilir haqq nazilər, ancaq üzülməz,
Haqqın, ədalətin öz məqamı var.
Yüz dərdə, möhnətə dözüb, tablaşar,
Qarşıda qisası, intiqamı var!

O qədər yadına düşər ki,dağlar,
Həsrəti Şuşadan, laçından keçər,
Xəyalı özünü qayadan atan,
Bir dağ gözəlinin saçından keçər.
İstəyər bir dəli türkü oxusun,
Burnunun ucunda barıt qoxusu!


ZiM.Az

.
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir.
Rəy yazın: